Busspoolen Busspoolen

You need to upgrade your Flash Player

Busspoolen Västerbotten AB

Kort historik

Busspoolen Västerbotten AB bildades i oktober 1990. Bakgrunden var ett beslut att starta ett gemensamt utvecklingsbolag för mindre privata bussbolag för att på så sätt bättre kunna möta konkurrensen från de stora företagen och bevara mångfalden av mindre lokalt förankrade bussföretag i länet. I april 1991 lämnades det första anbudet som också resulterade i det första linjetrafikavtalet. 1992 startades tillsammans med Busspoolens motsvarigheter i grannlänen Centrala Buss i Norrland AB, numera namnändrat till Together AB, och ett år senare öppnade Busspoolen en filial i Umeå.

Allt sedan mitten av 90-talet och framåt har Busspoolen.nu stärkt sina positioner på marknaden.

Länstrafikens upphandlingar har för Busspoolen.nu inneburit investeringar i ett drygt 100-tal nya bussar och ett fastare grepp om linje- och skolskjutstrafiken i Västerbotten.


Busspoolen

Huvudkontor Umeå
Gräddvägen 7
906 20 UMEÅ
Telefon: 090-17 82 30
Telefax: 090-14 66 37
E-postadress


 
ÅterStart
©2019 Busspoolen Västerbotten AB