Busspoolen Busspoolen

You need to upgrade your Flash Player

Busspoolen Västerbotten AB

Vår uppgift

Busspoolens uppgift är att:

  • lämna offerter och anbud på kollektivtrafik och närliggande verksamhet,

  • samordna bussföretagens inköp genom ramavtal med olika leverantörer och samarbetspartners,

  • vårda och utveckla det interna och externa nätverket,

  • sköta kundvård och marknadsföra entreprenörernas olika tjänster,

  • erbjuda interna konsulttjänster,

  • sköta informationen och kommunikationen mellan kunderna och Busspoolens entreprenörer,

  • skapa ett starkt varumärke på relevanta marknader.

Resultatet av detta arbete skapar förutsättningar för att till rätt pris, hög kvalitet och bra service kunna erbjuda kunderna en säker och miljövänlig kollektivtrafik.

Busspoolen

Huvudkontor Umeå
Gräddvägen 7
906 20 UMEÅ
Telefon: 090-17 82 30
Telefax: 090-14 66 37
E-postadress


 
ÅterStart
©2019 Busspoolen Västerbotten AB