Busspoolen Busspoolen

You need to upgrade your Flash Player

Busspoolen Västerbotten AB

Affärsområden

Vi delar in vår verksamhet i olika affärsområden

Linjetrafik och Skolskjutsar inkluderar trafik vi kör på uppdrag av landstinget, länets kommuner och trafikhuvudmannen - Länstrafiken i Västerbotten.

Övrig trafik består av beställningstrafik för grupper och paketresor arrangerade av Busspoolens trafikföretag.

Terminaler omfattar driftansvaret för några av länets bussterminaler.

Busspoolen

Huvudkontor Umeå
Gräddvägen 7
906 20 UMEÅ
Telefon: 090-17 82 30
Telefax: 090-14 66 37
E-postadress


 
ÅterStart
©2019 Busspoolen Västerbotten AB